Тел:. (3532) 45-07-08
(3532) 60-50-15
адрес: ул. Механизаторов 7/3
e-mail: sp605015@yandex.ru

Цены

 

Плитка тротуарная

Наименование и размер/см

Кол-во
шт/1м²

Цена/м²

серая

 красн

корич

оранж/желт/черн/ зелен

Галька 25х25х2,5

 

16

 

270

 

350

 

370

 

400

Сеточка 25х25х2,5

16

270

350

370

400

Круг 25х25х2,5

16

270

350

370

400

Калейдоскоп 30х30х3

11

300

360

380

420

Осень 30х30х3

11

300

360

380

420

Квадрат Краковский 30х30х3

11

300

360

380

420

Магия востока 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Звезда   30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Паркет 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Песчаник 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Прага 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Калифорния 30х30х3

 

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Калифорния дерево 30х30х3

                                          

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Три доски 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Готика 30х30х3

11

300

360

380

420

Старый камень 30х30х3

 

11

 

300

 

360

 

380

 

420

Косичка 30х30х3

11

300

360

380

420

Кирпич шагрень 20х10х3

 

 

50

 

450

 

510

 

565

 

600

Клевер узорчатый 26,7х21,8х2,5

28

310

360

395

422

Клевер краковский  малый 22х22
Клевер краковский большой 29,8х29,8

2,5

11

 

310

 

360

 

395

422

3,7

11

350

425

445

475

4,5

11

430

530

595

635

Вставка краковский  30х30х4,5

 

11

430

530

585

625

Квадрат шагрень 30х30х4,0      

 

11

 

370

 

445

 

485

 

520

Ракушка 23,5х23,5х4,0

 

20

 

370

 

445

 

525

 

560

Кирпич орнам.25х12,5х4,2      

 

32

 

420

 

470

 

525

 

560

8 кирпичей 30х30х4,5

    

 

11

 

430

 

530

 

590

 

630

Ромб узорный 19х33х4,5         

 

31

 

430

 

530

 

590

 

630

Переход (тактильная) 30х30х5,0              

11

500

640

690

740

Средневековье    13х16,5х5,7
13х13х5,7

 

47
60

 

550

 

640

 

690

 

740

Окно 35х35х5,0

 

8

 

480

 

585

 

670

 

720

Фигура 40х40х5,0

 

6

 

480

 

585

 

670

 

720

12 Кирпичей 50х50х6,0

4

600

690

735

785

Двойное «Т» 22,5х13,5х6,0 орнамент          

 

40

 

600

 

690

 

735

 

785

Камень Сланец
48х19х2,0                                   

10

300

360

380

435

Камень облицовочный
7,6х24,8

 

53

500

585

640

685

Камень колотый

 

30

380

455

480

515

26,4х12,7

26,4х26,4

16

350

395

440

470

33,2х26,4

12

350

395

440

470

Бордюр

50х21х3,5

 

 

65

75

95

110

50х21х7,0

 

 

1

80

120

140

150

100х22х7,5

175

225

245

260

Бордюр дорожн. 100х30х15

 

350

 

 

 

Водосток

26х16х8,0

 

1

50

75

95

110

35х25х8,0

70

95

115

125

50х16х5,0

70

100

120

130

Козырек

1

150

190

210

225