Тел:. (3532) 45-07-08
(3532) 60-50-15
адрес: ул. Механизаторов 7/3
e-mail: sp605015@yandex.ru

Цены

 

Плитка тротуарная

Наименование и размер/см

Кол-во
шт/1м²

Цена/м²

серая

 красн

корич

оранж/желт/черн/ зелен

Галька 25х25х2,5

 

16

 

300

 

370

 

390

 

420

Сеточка 25х25х2,5

16

300

370

390

420

Круг 25х25х2,5

16

300

370

390

420

Калейдоскоп 30х30х3

11

320

380

400

440

Осень 30х30х3

11

320

380

400

440

Квадрат Краковский 30х30х3

11

320

380

400

440

Магия востока 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Звезда   30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Паркет 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Песчаник 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Прага 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Калифорния 30х30х3

 

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Калифорния дерево 30х30х3

                                          

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Три доски 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Готика 30х30х3

11

320

380

400

440

Старый камень 30х30х3

 

11

 

320

 

380

 

400

 

440

Косичка 30х30х3

11

320

380

400

440

Кирпич шагрень 20х10х3

 

 

50

 

470

 

530

 

585

 

620

Клевер узорчатый 26,7х21,8х2,5

28

340

390

425

452

Клевер краковский  малый 22х22
Клевер краковский большой 29,8х29,8

2,5

11

 

340

 

390

 

425

452

 

 

 

 

 

 

4,5

11

450

550

615

655

Вставка краковский  30х30х4,5

 

11

450

550

605

645

Квадрат шагрень 30х30х4,0      

 

11

 

390

 

465

 

505

 

540

Ракушка 23,5х23,5х4,0

 

20

 

390

 

465

 

545

 

580

Кирпич орнам.25х12,5х4,2      

 

32

 

440

 

490

 

545

 

580

8 кирпичей 30х30х4,5

    

 

11

 

450

 

550

 

610

 

650

Ромб узорный 19х33х4,5         

 

31

 

450

 

550

 

610

 

650

Переход (тактильная) 30х30х5,0              

11

520

640

690

740

Средневековье    13х16,5х5,7
13х13х5,7

 

47
60

 

570

 

660

 

710

 

760

Окно 35х35х5,0

 

8

 

500

 

605

 

690

 

740

Фигура 40х40х5,0

 

6

 

500

 

605

 

690

 

740

12 Кирпичей 50х50х6,0

4

620

710

755

805

Двойное «Т» 22,5х13,5х6,0 орнамент          

 

40

 

620

 

710

 

755

 

805

Камень Сланец
48х19х2,0                                   

10

320

380

4000

455

Камень облицовочный
7,6х24,8

 

53

520

605

660

705

Камень колотый

 

30

400

475

500

535

26,4х12,7

26,4х26,4

16

370

415

460

490

33,2х26,4

12

370

415

460

490

Бордюр

50х21х3,5

 

 

70

85

100

115

50х21х7,0

 

 

1

85

125

145

155

100х22х7,5

180

230

250

265

Бордюр дорожн. 100х30х15

 

350

 

 

 

Водосток

26х16х8,0

 

1

55

80

100

115

35х25х8,0

75

100

120

130

50х16х5,0

75

105

125

135

Козырек

1

120

210

230

245